Úvod - nemoc jako dar

Nemoc přichází jako dar, který nás má ochránit před dalšími omyly a chybami. Je to způsob, kterým nás naše Duše vrací zpět na cestu projevu a rozvíjení vnitřní dokonalosti, na cestu rozvíjení našich ctností.

Světlana Soldánová, Bachovy květy, 2000